Παιχνίδια μαθηματικών Γ Δημοτικού – Διαδραστικά και εκπαιδευτικά

Τα παιχνίδια μαθηματικών Γ Δημοτικού του dreamymemoriesProject ανήκουν στα εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια Γ Δημοτικού για τα μαθηματικά και σχεδιάζονται για να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης των μαθηματικών από παιδιά της Γ Δημοτικού με διασκεδαστικό τρόπο.

Παιχνίδια μαθηματικών Γ Δημοτικού

Παιχνίδια μαθηματικών Γ Δημοτικού – Περισσότερα

Ένας από τους κυριότερους στόχους των μαθηματικών της Γ Δημοτικού είναι η κατάκτηση της προπαίδειας. Τα παιδιά εισάγονται στην προπαίδεια από την Α Δημοτικού, αλλά η Γ Δημοτικού θεωρείται η τάξη στην οποία χρειάζεται να την κατακτήσουν πλήρως.

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως είναι τα παιχνίδια του dreamymemoriesProject, μπορούν να συμβάλλουν στην εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών, στην ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης και στην κάλυψη τυχόν κενών με ευχάριστο τρόπο.

Καθένα από τα παιχνίδια μαθηματικών Γ Δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζεται σύμφωνα με τις βασικότερες παιδαγωγικές και διδαχτικές αρχές και εστιάζει στην κατάκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθηματικών της Γ Δημοτικού με ενδιαφέρον τρόπο.

Πρόκειται για μοναδικά, πρωτότυπα και διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, που ακολουθούν την ύλη των μαθηματικών της Γ Δημοτικού των σχολικών βιβλίων. Έτσι, μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με αυτά, σαν βοηθήματα. Το παιδί εξασκείται στο μάθημά του και επισημοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις παίζοντας.

Για την κατάκτηση ορισμένων γνώσεων, όπως είναι η διαίρεση και τα κλάσματα, συχνά, προτείνονται παιχνίδια ντόμινο. Μέσα από την επανάληψη η οποία προκύπτει, στα παιχνίδια ντόμινο επιτυχγάνεται η εμπέδωση των αντίστοιχων μαθηματικών εννοιών.

Τα εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια Γ Δημοτικού για τα μαθηματικά του dreamymemoriesProject περιλαμβάνουν επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες πολλαπλής επιλογής, βιβλία δραστηριοτήτων κ.α. με θέματα όπως η προπαίδεια, η διαίρεση, τα κλάσματα κ.α..

Η μάθηση μπορεί να είναι διασκεδαστική και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε ένα παιδί να μάθει, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησής του, της ικανότητάς του για μάθηση και της αγάπης του γι’ αυτή, το διάβασμα και το σχολείο.

Κάποια από τα μαθηματικά παιχνίδια Γ Δημοτικού είναι κοινά με τα μαθηματικά παιχνίδια της προηγούμενης τάξης, καθώς κάποια γνωστικά αντικείμενα της Β Δημοτικού, όπως είναι η προπαίδεια, επαναλαμβάνονται στη Γ Δημοτικού.

Για κάλυψη τυχόν κενών από την προηγούμενη τάξη, δείτε τα παιχνίδια μαθηματικών Α Δημοτικού και παιχνίδια μαθηματικών Β Δημοτικού.

Διαδραστικά παιχνίδια Γ Δημοτικού για τα μαθηματικά

Ανακαλύψτε τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια Γ Δημοτικού για τα μαθηματικά – παιχνίδια μαθηματικών Γ Δημοτικού του dreamymemoriesProject έως τώρα:

Επιστροφή σε: Παιχνίδια μαθηματικών δημοτικού