Παιχνίδια ιστορίας Γ Δημοτικού – Διαδραστικά και εκπαιδευτικά

Τα παιχνίδια ιστορίας Γ Δημοτικού από το dreamymemoriesProject ανήκουν στα εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια Γ Δημοτικού για την ιστορία και σχεδιάζονται για να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης της ιστορίας από παιδιά της Γ Δημοτικού με διασκεδαστικό τρόπο.

Παιχνίδια ιστορίας Γ δημοτικού – Περισσότερα

Στη Γ Δημοτικού, τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το μάθημα της ιστορίας και την ανάγκη για απομνημόνευση ιστορικών γεγονότων. Πολλές φορές, αυτό δημιουργεί στα παιδιά μία αρνητική διάθεση απέναντι στο μάθημα της ιστορίας. Πρόκειται, όμως, για ένα μάθημα που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και διδακτικό.

Ο Θουκυδίδης είχε πει:

«Η ιστορία είναι φιλοσοφία μέσω παραδειγμάτων.»

Τα ιστορικά παιχνίδια, όπως είναι τα ιστορικά παιχνίδια Γ Δημοτικού του dreamymemoriesProject, μπορούν να συμβάλλουν στην εκμάθηση της ιστορίας με διασκεδαστικό τρόπο και στην καλλιέργεια θετικής στάσης για το μάθημα της.

Τα παιχνίδια ιστορίας Γ Δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζονται σύμφωνα με τις βασικότερες παιδαγωγικές και διδαχτικές αρχές και εστιάζουν σε συγκεκριμένη ιστορική περίοδο ή ιστορικό γεγονός.

Πρόκειται για μοναδικά, πρωτότυπα και διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, που ακολουθούν την ύλη της ιστορίας της Γ Δημοτικού των σχολικών βιβλίων. Έτσι, μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με αυτά, σαν βοηθήματα. Το παιδί εξασκείται στο μάθημά του και επισημοποιεί τις απαραίτητες ιστορικές γνώσεις παίζοντας.

Τα εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια Γ Δημοτικού για την ιστορία του dreamymemoriesProject περιλαμβάνουν επιτραπέζια παιχνίδια, κουίζ ιστορίας, βιβλία δραστηριοτήτων, escape books κ.α..

Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα παιχνίδια μας έχουν και τα escape books. Τα escape books είναι βιβλία δραστηριοτήτων στη λογική των escape rooms. Σ’ αυτά τα βιβλία, το παιδί μεταφέρεται νοητά στον χρόνο και γίνεται μέρος της ιστορικής περιόδου στην οποία αναφέρεται το βιβλίο. Κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς του, χρειάζεται να λύσει τους γρίφους που συναντάει, για να βρει τον κωδικό που θα του επιτρέψει να επιστρέψει στον 21ο αιώνα και να μην παγιδευτεί για πάντα στο παρελθόν.

Η μάθηση μπορεί να είναι διασκεδαστική και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε ένα παιδί να μάθει, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησής του, της ικανότητάς του για μάθηση και της αγάπης του γι’ αυτή, το διάβασμα και το σχολείο.

Εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια Γ Δημοτικού για την ιστορία

Ανακαλύψτε τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια Γ Δημοτικού για την ιστορία – παιχνίδια ιστορίας Γ Δημοτικού του dreamymemoriesProject έως τώρα:

Επιστροφή σε: Παιχνίδια ιστορίας δημοτικού