Παιχνίδια ιστορίας Γ’ Δημοτικού

Τα παιχνίδια ιστορίας Γ’ Δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζονται ώστε να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης των μαθηματικών της Α’ Δημοτικού με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.

Παιχνίδια ιστορίας Γ' Δημοτικού

Στην Γ’ Δημοτικού, τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το μάθημα της ιστορίας και την ανάγκη για απομνημόνευση περισσότερων γνώσεων. Πολλές φορές, αυτό δημιουργεί στα παιδιά μία αρνητική διάθεση απέναντι στο μάθημα της ιστορίας.

Τα παιχνίδια ιστορίας για παιδιά της Γ’ Δημοτικού του dreamymemoriesProject στοχεύουν στην εκμάθηση της ιστορίας με ευχάριστο τρόπο μέσω του παιχνιδιού. Επίσης, στοχεύει στην καλλιέργεια θετικής στάσης για το μάθημα της ιστορίας που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και διδακτικό για τα παιδιά.

Κάθε παιχνίδι ιστορίας της Γ’ Δημοτικού εστιάζει σε ένα θέμα της ιστορίας, όπως είναι η εποχή του λίθου, η εποχή του χαλκού, ο κυκλαδικός πολιτισμός, ο μινωικός πολιτισμός, ο μυκηναϊκός πολιτισμός κ.α.. Τα παιχνίδια μπορεί να είναι κουίζ, επιτραπέζια παιχνίδια κ.α..

Μέσα από το παιχνίδι, το παιδί μαθαίνει, χωρίς να αισθάνεται ότι διαβάζει και η κατάκτηση της γνώσης το βοηθάνει να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στην ιστορία και στο μάθημά της.

Διαθέσιμα παιχνίδια ιστορίας Γ’ Δημοτικού

Ανακαλύψτε τα διαθέσιμα παιχνίδια ιστορίας Γ’ Δημοτικού του dreamymemoriesProject έως τώρα:

Επιστροφή σε: Παιχνίδια ιστορίας δημοτικού