Παιχνίδια γλώσσας Γ Δημοτικού

Τα παιχνίδια γλώσσας Γ Δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζονται ώστε να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης της γλώσσας της Γ Δημοτικού με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.

Παιχνίδια γλώσσας Γ' Δημοτικού

Το μάθημα της γλώσσας θεωρείται κουραστικό από τους περισσότερους μαθητές, καθώς απαιτεί αρκετό γράψιμο. Στην τρίτη δημοτικού, τα παιδιά καλούνται να γράφουν περισσότερες και μεγαλύτερες εκθέσεις. Επίσης, καταπιάνονται με όλο και πιο δύσκολα θέματα της γραμματικής, όπως είναι ο παρατατικός και ο αόριστος ενεργητικής φωνής, οι ελλειπτικές και επαυυξημένες προτάσεις κ.α.. Καλούνται, λοιπόν, να ανταπεξέλθουν σε πολλά νέα και απαιτητικά γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας.

Τα γλωσσικά παιχνίδια Γ Δημοτικού του dreamymemoriesProject εστιάζουν στην κατάκτηση των βασικών γνώσεων του μαθήματος της γλώσσας της Γ Δημοτικού με παιγνιώδη τρόπο, ώστε το παιδί να μαθαίνει χωρίς να αισθάνεται ότι μελετάει. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται κάρτες πολλαπλής επιλογής, φύλλα εργασίας κ.α..

Κάποια από τα παιχνίδια γλώσσας Γ Δημοτικού είναι κοινά με τα παιχνίδια γλώσσας των Α Δημοτικού και Β Δημοτικού, καθώς κάποια γνωστικά αντικείμενα, όπως ο ενεστώτας ενεργητικής φωνής, τα σημεία στίξης, η παράγραφος κ.α. επαναλαμβάνονται και σε αυτήν την τάξη.

Για κάλυψη τυχόν κενών από την προηγούμενη τάξη, δείτε τα παιχνίδια γλώσσας Α Δημοτικού και Β Δημοτικού. Το κατάλληλο παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει το παιδί να καλύψει τα κενά του εύκολα και γρήγορα, ώστε να καταφέρει να καταννοήσει νέες γνώσεις, που προϋποθέτουν τις προηγούμενες.

Διαθέσιμα παιχνίδια γλώσσας Γ Δημοτικού

Ανακαλύψτε τα διαθέσιμα παιχνίδια γλώσσας Γ Δημοτικού του dreamymemoriesProject έως τώρα:

Επιστροφή σε: Παιχνίδια γλώσσας δημοτικού