Παιχνίδια γλώσσας Β’ Δημοτικού

Τα παιχνίδια γλώσσας Β’ Δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζονται ώστε να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης της γλώσσας της Β’ Δημοτικού με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.

Παιχνίδια γλώσσας Β' Δημοτικού

Το μάθημα της γλώσσας πάντα είναι πιο κουραστικό για τους μαθητές, καθώς απαιτεί αρκετό γράψιμο. Ειδικά, στη δευτέρα δημοτικού, τα παιδιά ξεκινούν να γράφουν παραγράφους και μικρές εκθέσεις. Επίσης, ασχολούνται πολύ με θέματα της γραμματικής, όπως είναι ο συλλαβισμός των λέξεων, η κλίση των ουσιαστικών κ.α.. Καλούνται, λοιπόν, να ανταπεξέλθουν σε αρκετά νέα και απαιτητικά θέματα της γλώσσας.

Κάθε ένα από τα γλωσσικά παιχνίδια Β’ Δημοτικού του dreamymemoriesProject εστιάζει στην κατάκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων της γλώσσας της Β’ Δημοτικού με ενδιαφέρον τρόπο. Σ’ αυτά τα γλωσσικά παιχνίδια θα βρείτε επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες πολλαπλής επιλογής, φύλλα εργασίας κ.α..

Κάποια από τα παιχνίδια γλώσσας Β’ Δημοτικού είναι κοινά με τα παιχνίδια γλώσσας Α’ Δημοτικού, καθώς κάποια θέματά της, όπως η απόστροφος, τα διαλυτικά κ.α. επαναλαμβάνονται και σε αυτήν την τάξη.

Για κάλυψη τυχόν κενών από την προηγούμενη τάξη, δείτε τα παιχνίδια γλώσσας Α’ Δημοτικού. Το κατάλληλο παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει το παιδί να καλύψει τα κενά του εύκολα και γρήγορα, ώστε να καταφέρει να καταννοήσει νέες γνώσεις, που προϋποθέτουν τις προηγούμενες.

Διαθέσιμα παιχνίδια γλώσσας Β’ Δημοτικού

Ανακαλύψτε τα διαθέσιμα παιχνίδια γλώσσας Β’ Δημοτικού του dreamymemoriesProject έως τώρα:

Επιστροφή σε: Παιχνίδια γλώσσας δημοτικού