Παιχνίδια γλώσσας Β Δημοτικού – Εκπαιδευτικά και διαδραστικά

Τα παιχνίδια γλώσσας Β Δημοτικού από το dreamymemoriesProject ανήκουν στα εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια Β Δημοτικού για τη γλώσσα και σχεδιάζονται για να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης της γλώσσας από παιδιά της Β Δημοτικού με διασκεδαστικό τρόπο.

Παιχνίδια γλώσσας Β Δημοτικού

Παιχνίδια γλώσσας Β Δημοτικού – Περισσότερα

Το μάθημα της γλώσσας θεωρείται πιο κουραστικό για τους μαθητές από τα μαθηματικά, καθώς απαιτεί περισσότερη γραφή. Έτσι, και στη δευτέρα δημοτικού, που τα παιδιά ξεκινούν να γράφουν παραγράφους και εκθέσεις και ασχολούνται πολύ με κανόνες της γραμματικής, πολλές φορές κουράζονται και δυσανασχετούν.

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως είναι τα παιχνίδια του dreamymemoriesProject, μπορούν να συμβάλλουν στην εκμάθηση ενός γνωστικού αντικειμένου με ευχάριστο τρόπο.

Καθένα από τα παιχνίδια γλώσσας Β Δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζεται σύμφωνα με τις βασικότερες παιδαγωγικές και διδαχτικές αρχές και εστιάζει στην κατάκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων της γλώσσας της Β Δημοτικού με ενδιαφέρον τρόπο.

Πρόκειται για μοναδικά, πρωτότυπα και διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, που ακολουθούν την ύλη της γλώσσας της Β Δημοτικού των σχολικών βιβλίων. Έτσι, μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με αυτά, σαν βοηθήματα. Το παιδί εξασκείται στο μάθημά του και επισημοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις παίζοντας.

Τα εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια Β Δημοτικού για τη γλώσσα του dreamymemoriesProject περιλαμβάνουν επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες πολλαπλής επιλογής, βιβλία δραστηριοτήτων κ.α. με θέματα όπως ο συλλαβισμός, η απόστροφος, τα διαλυτικά κ.α..

Η μάθηση μπορεί να είναι διασκεδαστική και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε ένα παιδί να μάθει, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησής του, της ικανότητάς του για μάθηση και της αγάπης του γι’ αυτή, το διάβασμα και το σχολείο.

Κάποια από τα εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια Β Δημοτικού για τη γλώσσα είναι κοινά με τα παιχνίδια για τη γλώσσα Α Δημοτικού, καθώς κάποια γνωστικά αντικείμενα της Α Δημοτικού, όπως είναι η απόστροφος, τα διαλυτικά κ.α., επαναλαμβάνονται στη Β Δημοτικού. Για κάλυψη τυχόν κενών από την Α Δημοτικού, δείτε τα παιχνίδια γλώσσας Α Δημοτικού.

Εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια Β Δημοτικού για τη γλώσσα

Ανακαλύψτε τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια Β Δημοτικού για τη γλώσσα – παιχνίδια γλώσσας Β Δημοτικού του dreamymemoriesProject έως τώρα:

Επιστροφή σε: Παιχνίδια γλώσσας δημοτικού