Παιχνίδια γλώσσας Α Δημοτικού

Τα παιχνίδια γλώσσας Α Δημοτικού από το dreamymemoriesProject ανήκουν στα παιχνίδια Α Δημοτικού και σχεδιάζονται για να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης της γλώσσας της Α Δημοτικού με διασκεδαστικό τρόπο.

Παιχνίδια γλώσσας Α Δημοτικού

Τα παιδιά είναι λιγότερο εξοικιωμένα με τη γλώσσα, σε σχέση με τα μαθηματικά, όταν φτάνουν στην πρώτη δημοτικού. Στην πρώτη τάξη καλούνται να εξοικειωθούν με τη γραφή γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων, καθώς και με την ανάγνωση, αλλά και θέματα της γραμματικής, άμεσα. Κι αυτό πολλές φορές τα κουράζει, τα απογοητεύει ή και τα τρομάζει.

Τα γλωσσικά παιχνίδια Α Δημοτικού του dreamymemoriesProject εστιάζουν στην κατάκτηση συγκεκριμένων κάθε φορά μαθησιακών στόχων του μαθήματος της γλώσσας της Α Δημοτικού με ευχάριστο τρόπο. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες πολλαπλής επιλογής, φύλλα εργασίας κ.α. με θέματα όπως τα άρθρα ο, η, και το, οι καταλήξεις ο και ω, η απόστροφος, τα διαλυτικά κ.α..

Διαθέσιμα παιχνίδια γλώσσας Α Δημοτικού

Ανακαλύψτε τα διαθέσιμα παιχνίδια γλώσσας Α Δημοτικού του dreamymemoriesProject έως τώρα, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που είναι κατάλληλο για τους μαθητές αυτής της τάξης:

Επιστροφή σε: Παιχνίδια γλώσσας δημοτικού