Παιχνίδια γλώσσας δημοτικού

Τα παιχνίδια γλώσσας δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζονται ώστε να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης της γλώσσας των τάξεων του δημοτικού με ευχάριστο τρόπο.

Ο σχεδιασμός των παιχνιδιών βασίζεται στη βασική παιδαγωγική και διδαχτική αρχή σύμφωνα με την οποία η εκμάθηση πραγματοποιείται όταν δημιουργηθούν τα κατάλληλα κίνητρα τα οποία ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του παιδιού και όταν έχει να αντιμετωπίσει μία κατάσταση-πρόβλημα στην οποία εμπλέκεται ενεργά.

Επιτραπέζιο παιχνίδι γλώσσας Α δημοτικού Η μαγεία της αλφαβήτας

Παιχνίδια γλώσσας Α’ Δημοτικού
Τα παιχνίδια γλώσσας Α’ Δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζονται ώστε να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης της γλώσσας της Α’ Δημοτικού με ευχάριστο τρόπο. Μάθε περισσότερα…

Κάρτες - Συλλαβές

Παιχνίδια γλώσσας Β’ Δημοτικού
Τα παιχνίδια γλώσσας Β’ Δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζονται ώστε να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης της γλώσσας της Β’ Δημοτικού με ευχάριστο τρόπο. Μάθε περισσότερα…

Επιστροφή σε: Παιχνίδια δημοτικού