Παιχνίδια γλώσσας δημοτικού

Τα παιχνίδια γλώσσας δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζονται ώστε να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης της γλώσσας των τάξεων του δημοτικού με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.

Παιχνίδια γλώσσας δημοτικού

Τα παιδιά, πολλές φορές, βρίσκουν το διάβασμα της γλώσσας βαρετό ή αρκετά κοπιαστικό, ειδικά στην Α’ Δημοτικού, και αρνούνται να διαβάσουν και να γράψουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν μαθησιακά κενά, τα οποία συνεχώς συσσωρεύονται, καθιστώντας την κάλυψή τους ολοένα και πιο δύσκολη.

Η γνώση είναι μία κατασκευαστική διαδικασία και η ύπαρξη μαθησιακών κενών στο παιδί έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην οικοδόμηση και στην εις βάθος κατανόηση της νέας γνώσης. Δημιουργείται, έτσι, ένας φαύλος κύκλος. Το παιδί αισθάνεται ότι δεν είναι ικανό να καταλάβει αυτά που διδάσκεται και η αυτοπεποίθηση του κλονίζεται. Θεωρώντας ότι δεν είναι ικανό, σταματάει να προσπαθεί, με αποτέλεσμα η επίδοση του να μην είναι ικανοποιητική, επιβεβαιώνοντας την αρχική εντύπωση που έχει σχηματίσει για τον εαυτό του.

Επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες πολλαπλής επιλογής, φύλλα εργασίας κ.α. αποτελούν τα γλωσσικά παιχνίδια δημοτικού του dreamymemoriesProject. Κάθε παιχνίδι εστιάζει στην κατάκτηση ενός συγκεκριμένου μαθησιακού στόχου ενός μαθήματος μέσω του παιχνιδιού.

Τα παιχνίδια γλώσσας του dreamymemoriesProject μπορούν να συμβάλλουν στη μάθηση του παιδιού και στην κάλυψη των μαθησιακών του κενών, χωρίς αυτό να αισθάνεται ότι μελετάει, αλλά παίζοντας και διασκεδάζοντας.

Παιχνίδια γλώσσας δημοτικού ανά τάξη

Ανακαλύψτε τα διαθέσιμα παιχνίδια γλώσσας δημοτικού ανά τάξη του dreamymemoriesProject έως τώρα:

Επιστροφή σε: Παιχνίδια δημοτικού