Παιχνίδια δημοτικού για ευχάριστη μάθηση

Τα παιχνίδια δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζονται ώστε να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης των μαθημάτων των τάξεων του δημοτικού με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.

Παιχνίδια δημοτικού

Ο σχεδιασμός για τα παιχνίδια για μαθητές δημοτικού του dreamymemoriesProject βασίζεται στις βασικότερες παιδαγωγικές και διδαχτικές αρχές. Σύμφωνα με αυτές, η εκμάθηση πραγματοποιείται όταν δημιουργηθούν τα κίνητρα που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του παιδιού και όταν το παιδί έχει να αντιμετωπίσει μία κατάσταση – πρόβλημα στην οποία εμπλέκεται ενεργά.

Πρόκειται για μοναδικά και πρωτότυπα εκπαιδευτικά παιχνίδια που τα παιδιά θα λατρέψουν. Με τα παιχνίδια δημοτικού του dreamymemoriesProject μπορούμε να ελέγξουμε τις γνώσεις του παιδιού και τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία δυσκολεύεται ή έχει ελλείψεις. Το παιδί εξασκείται στο μάθημά του και επισημοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις παίζοντας.

Τα παιχνίδια μπορεί να είναι επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες πολλαπλής επιλογής, φύλλα εργασίας κ.α.. Κάθε παιχνίδι εστιάζει σε συγκεκριμένο θέμα ενός μαθήματος και προωθεί τη μάθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων μέσω του παιχνιδιού.

Η μάθηση μπορεί να είναι διασκεδαστική και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε ένα παιδί να μάθει. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του και της αγάπης του για τη μάθηση, το διάβασμα και το σχολείο.

Παιχνίδια δημοτικού ανά μάθημα

Ανακαλύψτε τα διαθέσιμα παιχνίδια δημοτικού ανά μάθημα του dreamymemoriesProject έως τώρα:

Το παιχνίδι είναι η πραγματοποίηση της μάθησης μέσα από την πράξη.

Feeney, Christensen & Moravcil