Παιχνίδια δημοτικού

Τα παιχνίδια δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζονται ώστε να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης των μαθημάτων των τάξεων του δημοτικού με ευχάριστο τρόπο.

Κάθε παιχνίδι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για εμάς τους γονείς με το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε τις γνώσεις του παιδιού και τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία δυσκολεύεται ή έχει ελλείψεις παίζοντας και περνώντας ποιοτικό χρόνο μαζί του, ενώ, παράλληλα, το παιδί θα εξασκείται στο μάθημά του και θα επισημοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις με ενδιαφέρον και ευχάριστο τρόπο.

Ο σχεδιασμός των παιχνιδιών βασίζεται στη βασική παιδαγωγική και διδαχτική αρχή σύμφωνα με την οποία η εκμάθηση πραγματοποιείται όταν δημιουργηθούν τα κατάλληλα κίνητρα τα οποία ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του παιδιού και όταν έχει να αντιμετωπίσει μία κατάσταση-πρόβλημα στην οποία εμπλέκεται ενεργά.

Επιτραπέζιο παιχνίδι γλώσσας Α δημοτικού Η μαγεία της αλφαβήτας

Παιχνίδια γλώσσας δημοτικού
Τα παιχνίδια γλώσσας δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζονται ώστε να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης της γλώσσας των τάξεων του δημοτικού με ευχάριστο τρόπο. Μάθε περισσότερα…

Επιτραπέζιο παιχνίδι μαθηματικών Α' δημοτικού Εκδρομή με το τρενάκι

Παιχνίδια μαθηματικών δημοτικού
Τα παιχνίδια μαθηματικών δημοτικού του dreamymemoriesProject σχεδιάζονται ώστε να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης των μαθηματικών των τάξεων του δημοτικού με ευχάριστο τρόπο. Μάθε περισσότερα…

Το παιχνίδι είναι η πραγματοποίηση της μάθησης μέσα από την πράξη.

Feeney, Christensen & Moravcil