Ο καλύτερος τρόπος διαβάσματος

Ο καλύτερος τρόπος διαβάσματος για ένα παιδί: Εποπτευόμενη αυτονομία – Δεν κάνω τις εργασίες του παιδιού, αλλά δηλώνω διαθέσιμη να το βοηθήσω, αν χρειαστεί.

Γιατί;

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος χειρισμού του διαβάσματος του παιδιού της σχολικής ηλικίας είναι η λεγόμενη “εποπτευόμενη αυτονομία”. Εκείνο που χρειάζονται τα παιδιά είναι να αισθάνονται ότι ο γονιός τους είναι διαθέσιμος σε περίπτωση που χρειαστούν τη βοήθειά του. Κάνοντας εμείς τις εργασίες τους τα παιδιά εθίζονται στην εξωσχολική βοήθεια, η οποία κάποια στιγμή αναγκαστικά μετασχηματίζεται σε φροντιστηριακή βοήθεια.

Πώς;

  • Δηλώνω διαθέσιμη να βοηθήσω, αλλά αφήνω τον πρώτο ρόλο στο παιδί. Ειδικότερα, στην Α’ Δημοτικού, κάθομαι δίπλα του και του εξηγώ τι χρειάζεται να κάνει. Του λέω ότι θα επιστρέψω (καθορίζω το χρόνο) για να δω αν το έχει κάνει σωστά. Αν χρειαστεί λέω “Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω.” και όχι “Χρειάζεσαι βοήθεια;”.
  • Δεν διαβάζουμε το παρακάτω μάθημα για να μη χαλάσουμε ένα από τα βασικότερα κίνητρα μάθησης, το στοιχείο της έκπληξης.

Επόμενο βήμα: Τεχνικές μάθησης