Μάθηση μέσα από το παιχνίδι

Μάθηση μέσα από το παιχνίδι: Χρησιμοποιώ το παιχνίδι ως μέσο μάθησης.

Γιατί;

Η εκμάθηση πραγματοποιείται όταν δημιουργηθούν τα κατάλληλα κίνητρα τα οποία ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του παιδιού και όταν εμπλέκεται σε μία κατάσταση ενεργά και με βιωματικό τρόπο. Ο καλύτερος, λοιπόν, τρόπος να μάθει ένα παιδί είναι το παιχνίδι και οι βιωματικές δράσεις. 

<<Πες μου και θα το ξεχάσω. Δείξε μου και θα το θυμάμαι. Κανε με να το ζήσω και θα το καταλάβω.>>, Confucius.

Πώς;

Χρησιμοποιώ το παιχνίδι ως μέσο μάθησης.

Για παράδειγμα, στη γλώσσα μπορώ να αξιοποιήσω παιχνίδια, όπως είναι η κρεμάλα. Στα μαθηματικά μπορώ να αξιοποιήσω επιτραπέζια παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων όπως μαγαζάκι κ.λπ..

Να δω ακόμα:

Παιχνίδια δημοτικού

Το παιχνίδι είναι η υψηλότερη μορφή έρευνας.

albert einstein