Οδηγός “Οργάνωση σχολικής μελέτης”

Οργάνωση σχολικής μελέτης

Γιατί δημιουργήθηκε ο οδηγός

Οι γονείς μπορούμε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο στη μελέτη και κατ’ επέκταση στην επίδοση των παιδιών μας στο σχολείο ανεξάρτητα από το μορφωτικό μας επίπεδο. Πολλές φορές, η χαμηλή επίδοση στα μαθήματα δε σχετίζεται με μειωμένη ευφυΐα ή με μαθησιακές δυσκολίες αλλά με τη λανθασμένη νοοτροπία εμάς των γονιών και την έλλειψη οργάνωσης της μελέτης.

Στον οδηγό “Οργάνωση σχολικής μελέτης” θα ανακαλύψεις με ποιους τρόπους μπορείς να συμβάλλεις στην καλύτερη επίδοση των παιδιών σου στο σχολείο!

Extra tips

Ο οδηγός “Οργάνωση σχολικής μελέτης”

1

Αποδοχή και αγάπη
Εκφράζω στο παιδί μου την αγάπη μου άνευ όρων.

Μάθε περισσότερα…

2

Θετική στάση
Υιοθετώ θετική στάση απέναντι στο σχολείο και στα μαθήματα και δεν ακυρώνω τους εκπαιδευτικούς του παιδιού.

Μάθε περισσότερα…

3

Χώρος μελέτης
Οργανώνουμε κατάλληλα τον χώρο μελέτης του παιδιού.

Μάθε περισσότερα…

4

Χρόνος μελέτης
Οργανώνουμε κατάλληλα τον χρόνο μελέτης του παιδιού.

Μάθε περισσότερα…

5

Εποπτευόμενη αυτονομία
Δεν κάνω τις εργασίες του παιδιού, αλλά δηλώνω διαθέσιμη να το βοηθήσω, αν χρειαστεί.

Μάθε περισσότερα…

6

Τεχνικές διαβάσματος
Μαθαίνω στο παιδί τεχνικές διαβάσματος που μπορούν να το βοηθήσουν.

Μάθε περισσότερα…

7

Έπαινος
Επαινώ την προσπάθεια και τη βελτίωση.

Μάθε περισσότερα…

8

Δε θέλω να διαβάσω
Ρωτάω το παιδί γιατί δε θέλει να διαβάσει και πράττω αναλόγως.

Μάθε περισσότερα…

9

Μάθηση μέσω του παιχνιδιού
Χρησιμοποιώ το παιχνίδι ως μέσο μάθησης.

Μάθε περισσότερα…