Πως θα λύσω τα προβλήματά μου

Πως θα λύσω τα προβλήματά μου – Μετατρέπω τα προβλήματά μου σε στόχους.

Πως θα λύσω τα προβλήματά μου

Γιατί να μετατρέψω τα προβλήματά μου σε στόχους;

Στη ζωή ενός ανθρώπου τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα, είναι να εστιάζουμε στη λύση του. Αντιθέτως, οι περισσότεροι αυτό που κάνουμε είναι να το ανακυκλώνουμε συνεχώς. Όμως, αν δεν υπάρχει δράση, δηλαδή, αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και απλά το ανακυκλώνουμε, δε θα υπάρξει και αποτέλεσμα και το πρόβλημα δε θα λυθεί ποτέ.

Αν, για παράδειγμα, δεν έχω χρήματα, αντί να παραπονιέμαι και να το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία που δεν κάνω όσα θέλω, μπορώ να το μετατρέψω σε στόχο. Ο στόχος μου μπορεί να είναι: «Θέλω να αποκτήσω ένα σταθερό εισόδημα … ευρώ.». Θέτοντας έναν συγκεκριμένο στόχο, μπορώ να δημιουργήσω μία στρατηγική, η οποία μου ταιριάζει, για να τον πραγματοποιήσω.

Πώς θα λύσω τα προβλήματά μου;

Όταν ανακύψει κάποιο πρόβλημα, αναρωτιέμαι αν είναι ένα πρόβλημα που μπορώ να αγνοήσω ή να αποφύγω. Αν πρόκειται για ένα τέτοιο πρόβλημα, το αγνοώ ή το αποφεύγω. Αντίθετα, αν είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται να λύσω για να αισθάνομαι καλά, το μετατρέπω σε στόχο και σχεδιάζω τη στρατηγική που μου ταιριάζει για να τον επιτύχω.

Extra tips για να λύσω τα προβλήματά μου:

  • Όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, το ποιος φταίει δεν ωφελεί πουθενά. Χρειάζεται να εστιάζω στη λύση των προβλημάτων και όχι στο ποιος φταίει.
  • Υπάρχουν προβλήματα που μπορώ να τα αγνωήσω ή να τα αποφύγω. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει ένας τοξικός άνθρωπος στη ζωή μου που μου δημιουργεί προβλήματα, μπορώ να τον αποφύγω και όχι να προσπαθώ να αλλάξω τη μεταξύ μας σχέση και επικοινωνία.
  • Ο στόχος μου χρειάζεται να είναι συγκεκριμένος και να εκφράζεται με θετική διατύπωση.
  • Για την επίτευξη ενός στόχου χρειάζεται να δημιουργήσω μία στρατηγική που αποτελείται από πολλά μικρά βήματα, τα οποία μπορώ να υλοποιήσω.

Επόμενο βήμα: Ύπνος