Εκπαιδευτικό υλικό πληροφορικής και ρομποτικής

Το Εκπαιδευτικό υλικό πληροφορικής και ρομποτικής από το Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων από τα παιδιά με ευχάριστο τρόπο.

Εκπαιδευτικό υλικό πληροφορικής και ρομποτικής

Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν σε έναν κόσμο ριζικά διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Πλέον στο περιβάλλον τους κυριαρχεί η ψηφιακή τεχνολογία. Οι σημερινοί μαθητές χρειάζεται να είναι σε θέση όχι μόνο να χρησιμοποιούν παθητικά αυτήν την τεχνολογία, αλλά να την κατανοούν, να την ελέγχουν, ακόμα και να τη δημιουργούν.

Το εκπαιδευτικό υλικό πληροφορικής και ρομποτικής του dreamymemoriesProject απευθύνεται σε παιδιά στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό. Στόχος του είναι, κυρίως, η οικοδόμηση πρώιμων δεξιοτήτων προγραμματισμού και δεξιοτήτων πληροφορικής, όπως είναι η ανάπτυξη αναλυτικής σκέψης και, κατά συνέπεια, η καλλιέργεια ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνουν τη γνωριμία των παιδιών με τη δημιουργική πλευρά της τεχνολογίας.

Κάποιο από το εκπαιδευτικό υλικό πληροφορικής του dreamymemoriesProject δεν απαιτεί καν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, αλλά στοχεύει στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, μιμούμενο τον τρόπο ανάπτυξης των ηλεκτρονικών εφαρμογών. Έτσι, μπορεί να αξιοποιηθεί και σε σπίτια και τάξεις που δε διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Μέσω του εκπαιδευτικού υλικού του dreamymemoriesProject, τα παιδιά μπορούν να γίνουν από απλοί χρήστες της τεχνολογίας, δημιουργοί της. Εξάλλου, όπως πολλοί υποστηρίζουν, στον σύγχρονο κόσμο, ο ψηφιακός γραμματισμός είναι εξίσου σημαντικός με τον παραδοσιακό γραμματισμό.

Διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό πληροφορικής και ρομποτικής

Ανακαλύψτε το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό πληροφορικής και ρομποτικής για παιδιά στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό:

Επιστροφή σε: Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι