Εκπαιδευτικό υλικό γλώσσας δημοτικού

Το Εκπαιδευτικό υλικό γλώσσας δημοτικού από το Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο.

Εκπαιδευτικό υλικό γλώσσας δημοτικού

Η εκμάθηση της γλώσσας δε χρειάζεται να είναι βαρετή και κουραστική για τα παιδιά κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Το εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα του dreamymemoriesProject εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα της γλώσσας, όπως είναι η γραφή, η δημιουργία παραγράφου, η σύνταξη έκθεσης, η συγγραφή παραμυθιού κ.α.. Μέσα από τις δραστηριότητες, που περιλαμβάνει, προσφέρει στο παιδί το πρότυπο ή και τις απαραίτητες πληροφορίες για την επίτευξη του επιθυμητού μαθησιακού στόχου. Τα πρότυπα λειτουργούν ως “οδηγοί” που καθοδηγούν το παιδί βήμα βήμα για την επίτευξη του εκάστοτε μαθησιακού στόχου, παρέχοντάς του, παράλληλα, την απαραίτητη θεωρία. Έτσι, το παιδί κατακτά τις απαραίτητες γώσεις και αναπτύσσει τις επιθυμητές δεξιότητες.

Οι δραστηριότητες, που περιλαμβάνει, μπορεί να είναι επιτραπέζια παιχνίδια, φύλλα εργασίας κ.α.. Κάθε δραστηριότητα χεδιάζεται ώστε να είναι ελκυστική στα παιδιά, χρησιμοποιώντας παιδικά θέματα που τα ενδιαφέρουν και όμορφα χρώματα.

Πρόκειται για μοναδικό και πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά του δημοτικού, αλλά και σε παιδιά που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο.

Διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό γλώσσας δημοτικού

Ανακαλύψτε το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό γλώσσας δημοτικού:

Επιστροφή σε: Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι