Κλίση ουσιαστικών Αρσενικά

Το Κλίση ουσιαστικών Αρσενικά περιλαμβάνεται στο Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject, το οποίο σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο.

Κλίση ουσιαστικών - Αρσενικά

Ηλικία: 7+
Δεξιότητες: κλίση ουσιαστικών, οργάνωση σκέψης

Μαθαίνω να κλίνω ουσιαστικά αρσενικά στη Β Δημοτικού με το Κλίση ουσιαστικών Αρσενικά

Μαθαίνω να κλίνω ουσιαστικά αρσενικά στη Β Δημοτικού με το Κλίση ουσιαστικών Αρσενικά του dreamymemoriesProject. Τα φύλλα εργασίας παρέχουν τη θεωρία που αφορά την κλίση ουσιαστικών σε -ος, -ης και -ας που διδάσκονται στη Β Δημοτικού και σχετικά παραδείγματα. Επίσης, περιλαμβάνουν κενά πλαίσια για την εξάσκηση του παιδιού για κάθε διαφορετική περίπτωση.

Η θεωρία παρέχεται με τον πιο συνοπτικό αλλά, ταυτόχρονα, περιεκτικό τρόπο. Παράλληλα, η θεωρία αποδίδεται στα παραδείγματα με οπτικό τρόπο. Η θεωρία της κλίσης των αρσενικών ουσιαστικών αφορά, κυρίως, τις περιπτώσεις στις οποίες ο τόνος κατεβαίνει.

Στα κενά πλαίσια, τα οποία προορίζονται για εξάσκηση, υπάρχουν υπογραμμισμένα σημεία που προτρέπουν το μαθητή να είναι πιο προσεχτικός και να σκεφτεί τη θεωρία, πριν γράψει.

Διατίθεται σε ψηφιακή μορφή δωρεάν για εκτύπωση και μπορείτε να το κατεβάσετε στο τέλος της σελίδας.

Κλίση ουσιαστικών - Αρσενικά

Για να κατεβάσεις δωρεάν για εκτύπωση το Κλίση ουσιαστικών - Αρσενικά του dreamymemoriesProject, πάτησε "Δωρεάν κατέβασμα" και γράψε το email σου στο πεδίο "Email" που θα εμφανιστεί! Στη συνέχεια, πάτησε "Αποστολή συνδέσμου" και ο σύνδεσμος για κατέβασμα του αρχείου θα σταλεί άμεσα στο email σου!
Δωρεάν κατέβασμα

Αποστολή συνδέσμου κατεβάσματος στο:

Επιστροφή σε: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα