Εκπαιδευτικό υλικό για τα χρώματα

Το Εκπαιδευτικό υλικό για τα χρώματα από το Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο.

Μαθαίνω τα χρώματα με τα φρούτα και τα λαχανικά

Μαθαίνω τα χρώματα με τα φρούτα και τα λαχανικά
Το Μαθαίνω τα χρώματα με τα φρούτα και τα λαχανικά περιλαμβάνεται στο Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject, το οποίο σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο. Μάθε περισσότερα…

Μοντεσσόρι κάρτες τριών μερών Χρώματα

Μοντεσσόρι κάρτες τριών μερών Χρώματα
Οι Μοντεσσόρι κάρτες τριών μερών Χρώματα περιλαμβάνονται στο Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject, το οποίο σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο. Μάθε περισσότερα…

Μίξεις χρωμάτων - Δραστηριότητα

Μίξεις χρωμάτων – Δραστηριότητα
Η Μίξεις χρωμάτων – Δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject, το οποίο σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο. Μάθε περισσότερα…

Αυγά Μαθαίνω τα χρώματα

Αυγά Μαθαίνω τα χρώματα
Τα Αυγά Μαθαίνω τα χρώματα περιλαμβάνονται στο Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject, το οποίο σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο. Μάθε περισσότερα…

Πάζλ 2 κομματιών Λουλούδια

Πάζλ 2 κομματιών Λουλούδια
Το Πάζλ 2 κομματιών Λουλούδια περιλαμβάνεται στο Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject, το οποίο σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο. Μάθε περισσότερα…

Παγωτάκια Μαθαίνω τα χρώματα

Παγωτάκια Μαθαίνω τα χρώματα
Τα Παγωτάκια Μαθαίνω τα χρώματα περιλαμβάνονται στο Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject, το οποίο σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο. Μάθε περισσότερα…

Επιστροφή σε: Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι