Εκπαιδευτικό υλικό για τα χρώματα για παιδιά στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο

Το Εκπαιδευτικό υλικό για τα χρώματα για παιδιά στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο από το Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο.

Εκπαιδευτικό υλικό για τα χρώματα για παιδιά στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο

Το εκπαιδευτικό υλικό για τα χρώματα του dreamymemoriesProject απευθύνεται σε παιδιά που πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό και σε παιδιά που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο.

Περιλαμβάνει μοναδικές και πρωτότυπες δημιουργικές και διαδραστικές δραστηριότητες. Μέσα από τις δραστηριότητες το παιδί μαθαίνει τα χρώματα και, παράλληλα, αναπτύσει βασικές δεξιότητες. Τέτοιες δεξιότητες είναι η λεπτή κινητικότητα, ο οπτικοκινητικός συντονισμός κ.α..

Οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες και για το σπίτι.

Τα χρώματα είναι παντού γύρω μας και αποτελούν ένα από τα πρώτα και βασικά γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά και πάντα δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτά. Παίξτε με τα χρώματα με τα παιδιά για να μάθουν τις ονομασίες τους, τις διαφορετικές αποχρώσεις τους, τις μίξεις των χρωμάτων κ.α., ενώ, παράλληλα, αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες, μέσα από τις δημιουργικές δραστηριότητες για τα χρώματα του dreamymemoriesProject.

Διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για τα χρώματα

Ανακαλύψτε το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και υλικό Μοντεσσόρι για τα χρώματα για παιδιά στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο:

Επιστροφή σε: Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι