Εκπαιδευτικό υλικό για τα ζώα

Το Εκπαιδευτικό υλικό για τα ζώα από το Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο.

Εκπαιδευτικό υλικό για τα ζώα

Τα παιδιά δείχνουν πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζώα. Και όχι άδικα, καθώς ο κόσμος των ζώων είναι “μαγικός”. Επίσης, μπορεί να μας μάθει πολλά, ενώ, ταυτόχρονα, μπορεί να μας ευαισθητοποιήσει για την προστασία του, καθώς αποτελούν σημαντικό κομμάτι αυτού του κόσμου και της ισορροπίας του.

Κάθε εκπαιδευτικό υλικό για τα ζώα του dreamymemoriesProject εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με αυτά, όπως είναι τα ζώα των πάγων, τα έντομα, τα πουλιά κ.α.. Μέσα από τις δραστηριότητες, που περιλαμβάνει, προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η λεπτή κινητικότητα, ο οπτικοκινητικός συντονισμός, η συγκέντρωση κ.α., και την κατάκτηση βασικών και ενδιαφερουσών γνώσεων για τα υπέροχα ζώα του κόσμου μας.

Τα ζώα μπορούν να μας μάθουν πολλά μέσα από τον τρόπο που ζουν, που τρέφονται, που φτιάχνουν τις φωλιές τους, που προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους και προστατεύονται από τους εχθρούς τους, που επικοινωνούν, που αναπαράγονται κ.α..

Πρόκειται για μοναδικό και πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό με θέμα τα ζώα που απευθύνεται σε παιδιά του παιδικού σταθμού, σε παιδιά που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο, καθώς και σε παιδιά του δημοτικού.

Διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για τα ζώα

Ανακαλύψτε το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και υλικό Μοντεσσόρι για τα ζώα:

Επιστροφή σε: Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι