Εκπαιδευτικό υλικό για άλλα θέματα

Το Εκπαιδευτικό υλικό για άλλα θέματα από το Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο.

Κάρτες για εξάσκηση με το ψαλίδι

Κάρτες για εξάσκηση με το ψαλίδι
Οι Κάρτες για εξάσκηση με το ψαλίδι περιλαμβάνονται στο Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject, το οποίο σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο. Μάθε περισσότερα…

Θέλω κούρεμα - Κάρτες για εξάσκηση με το ψαλίδι

Θέλω κούρεμα – Κάρτες για εξάσκηση με το ψαλίδι
Το Θέλω κούρεμα – Κάρτες για εξάσκηση με το ψαλίδι περιλαμβάνεται στο Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject, το οποίο σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο. Μάθε περισσότερα…

Επιστροφή σε: Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι