Εκπαιδευτικό υλικό για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό – Υλικό Μοντεσσόρι

Το Εκπαιδευτικό υλικό για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό – Υλικό Μοντεσσόρι του dreamymemoriesProject σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο.

Εκπαιδευτικό υλικό για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό - Υλικό Μοντεσσόρι

Πρόκειται για μοναδικό και πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και μοντεσσοριανό υλικό που απευθύνεται σε παιδιά του παιδικού σταθμού, του νηπιαγωγείου και του δημοτικού.

Κάθε εκπαιδευτικό υλικό εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως είναι τα χρώματα, το ηλιακό σύστημα, τα ζώα των πάγων, οι ήπειροι και οι ωκεανοί, η αναγνώριση των αριθμών και η αρίθμηση κ.α.. Ανάλογα με το θέμα, περιλαμβάνει τις κατάλληλες δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες το παιδί αναπτύσσει δεξιότητες και κατακτά νέες βασικές και ενδιαφέρουσες γνώσεις. Οι δραστηριότητες που μπορεί να περιλαμβάνει είναι παζλ, δραστηριότητες ταξινόμησης, κάρτες πολλαπλής επιλογής, δραστηριότητες αντιστοίχισης, Μοντεσσόρι κάρτες τριών μερών, επιτραπέζια παιχνίδια, φύλλα εργασίας κ.α..

Το εκπαιδευτικό υλικό και το μοντεσσοριανό υλικό του dreamymemoriesProject σχεδιάζεται ώστε να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των παιδιών για κάθε θέμα και να το εμπλέξει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην κατάκτηση γνώσεων.

Εκπαιδευτικό υλικό για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό – Υλικό Μοντεσσόρι ανά θεματική ενότητα

Ανακαλύψτε το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό – Υλικό Μοντεσσόρι ανά θεματική ενότητα:

Ό,τι κάνουν τα χέρια το μυαλό τα θυμάται.

maria montessori