Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι για νηπιαγωγείο και δημοτικό

Το Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι για νηπιαγωγείο και δημοτικό του dreamymemoriesProject σχεδιάζεται ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση της γνώσης από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με ευχάριστο τρόπο.

Εκπαιδευτικό υλικό - Υλικό Μοντεσσόρι για νηπιαγωγείο και δημοτικό

Εκπαιδευτικό υλικό για νηπιαγωγείο και δημοτικό

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού του dreamymemoriesProject βασίζεται στις βασικότερες παιδαγωγικές και διδαχτικές αρχές. Σύμφωνα με αυτές, η εκμάθηση πραγματοποιείται όταν δημιουργηθούν τα κίνητρα που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του παιδιού και όταν το παιδί έχει να αντιμετωπίσει μία κατάσταση – πρόβλημα στην οποία εμπλέκεται ενεργά.

Κάθε εκπαιδευτικό υλικό εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως είναι τα χρώματα, το ηλιακό σύστημα, τα ζώα των πάγων, οι ήπειροι και οι ωκεανοί, η αναγνώριση των αριθμών και η αρίθμηση κ.α.. Ανάλογα με το θέμα, περιλαμβάνει τις κατάλληλες δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες το παιδί αναπτύσσει δεξιότητες, όπως είναι η οπτική αντίληψη, η μνήμη, η λεπτή κινητικότητα, και κατακτά νέες βασικές και ενδιαφέρουσες γνώσεις.

Στην αρχή της περιγραφής κάθε υλικού αναφέρεται η ηλικία πάνω από την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ακόμα, αναφέρονται οι δεξιότητες στην ανάπτυξη των οποίων συμβάλλει.

Πρόκειται για μοναδικό, πρωτότυπο και διαδρστικό εκπαιδευτικό υλικό για νηπιαγωγείο και δημοτικό. Οι δραστηριότητες που μπορεί να περιλαμβάνει είναι παζλ, δραστηριότητες ταξινόμησης, κάρτες πολλαπλής επιλογής, δραστηριότητες αντιστοίχισης, Μοντεσσόρι κάρτες τριών μερών, επιτραπέζια παιχνίδια, φύλλα εργασίας, κουίζ κ.α..

Οι διαθέσιμες ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού είναι: γλώσσα, μαθηματικά, γεωγραφία, χρώματα, ζώα, φυτά, διάστημα, ανθρώπινο σώμα, καιρός, πληροφορική και ρομποτική, αγγλικά, Χριστούγεννα, Πάσχα και Άλλα.

Η μάθηση μπορεί να είναι διασκεδαστική και το εκπαιδευτικό υλικό νηπιαγωγείου και δημοτικού του dreamymemoriesProject είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε ένα παιδί να μάθει, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησής του, της ικανότητάς του για μάθηση και της αγάπης του γι΄ αυτή.

Εκπαιδευτικό υλικό – Υλικό Μοντεσσόρι ανά θεματική ενότητα

Ανακαλύψτε το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό νηπιαγωγείου και δημοτικού ανά θεματική ενότητα:

Ό,τι κάνουν τα χέρια το μυαλό τα θυμάται.

maria montessori

Εκτός από το παραπάνω Εκπαιδευτικό υλικό για νηπιαγωγείο και δημοτικό – Υλικό Μοντεσσόρι, εκπαιδευτικό υλικό δημοτικού μπορείτε να βρείτε και στα παιχνίδια δημοτικού.

Υπεύθυνοι ενότητας: Γιώργης Αρχανιωτάκης & Φωτεινή Σηφάκη