Καλοκαιρινές δραστηριότητες για παιδιά

Ιδέες για εύκολες καλοκαιρινές δραστηριότητες για παιδιά με έμφαση σε ανοιχτού τύπου καλλιτεχνικές δραστηριότητες και σε αισθητηριακές δραστηριότητες με φυσικά υλικά

Οι καλοκαιρινές μας δραστηριότητες μπορούν να σχετίζονται με θέματα όπως τα ψάρια, τα ζώα της θάλασσας, ο καλοκαιρινός καιρός, τα παγωτά, θαλάσσια μέσα μεταφοράς κ.α..

Υλικά, όπως η άμμος, τα βότσαλα, τα θαλασσόξυλα κ.α., που μπορούμε να συλλέξουμε εύκολα με μία βόλτα στην παραλία, μπορούν να αξιοποιηθούν σε καλοκαιρινές δραστηριότητες για τα παιδιά, δίνοντάς τους καλοκαιρινό αέρα και φέρνοντάς τα σε επαφή με διαφορετικές υφές.

Όπως φαίνεται και σε κάποιες από τις παρακάτω εικόνες, η άμμος αποτελεί ιδανικό υλικό για δραστηριότητες προγραφής. Στις δραστηριότητες προγραφής μπορείτε να ασχοληθείτε με γραμμές, αριθμούς, γράμματα, σχήματα κ.α…

Από την άλλη, τα βότσαλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες αντιστοίχισης. Στις δραστηριότητες αντιστοίχισης μπορείτε να ασχοληθείτε με γράμματα, αριθμούς, σχήματα, ζωάκια κ.α. γραμμένα επάνω σε βότσαλα. Για να γίνουν ακόμα πιο ενδιαφέρουσες οι δραστηριότητες αντιστοίχισης μπορείτε να κρύψετε τα διάφορα στοιχεία της αντιστοίχισης μέσα σε άμμο.

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε ανοιχτού τύπου καλοκαιρινές δραστηριότητες, όπως δημιούργησε ένα ψάρι, ένα ζώο της θάλασσας, ένα παγωτό με βότσαλα ή κομμένα κομμάτια χρωματιστών χαρτιών κ.α..

Οι παρακάτω εικόνες θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε τις δικές σας καλοκαιρινές δραστηριότητες για παιδιά με φυσικά υλικά, και όχι μόνο, που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη μάθηση.

Δραστηριότητα προγραφής - Γραμμές
Δραστηριότητα - Γραμμές με βότσαλα
Δραστηριότητα - Όνομα με βότσαλα
Δραστηριότητες για παιδιά 4 ετών με βότσαλα
Δραστηριότητα γλώσσας με βότσαλα
Δραστηριότητα προγραφής - Γράμματα
Δραστηριότητα - Αστερισμοί με βότσαλα
Δραστηριότητα προγραφής - Σχήματα

Δες ιδέες για δραστηριότητες για παιδιά στο σπίτι ανά ηλικία