Δραστηριότητες για παιδιά στο σπίτι

Ιδέες για εύκολες diy δραστηριότητες για παιδιά στο σπίτι ανά ηλικία με έμφαση σε αισθητηριακές δραστηριότητες και δραστηριότητες ανοιχτού τύπου για ανάπτυξη δεξιοτήτων και μάθηση

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες κατηγοριοποιούνται ανά ηλικία των παιδιών, καθώς τα παιδιά έχουν διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες σε κάθε ηλικία. Ανάλογα, λοιπόν με την ηλικία τους, προτείνονται δραστηριότητες που θα προσφέρουν στα παιδιά τα κατάλληλα ερεθίσματα και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και στην κατάκτηση νέων γνώσεων.

Πρόκειται για πρωτότυπες δραστηριότητες, που δεν συνηθίζονται στα ελληνικά σχολεία, και μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον ενός παιδιού.

Οι αισθητηριακές δραστηριότητες, που προτείνονται, περιλαμβάνουν, κυρίως, υλικά της φύσης που προσφέρουν ποικίλα απτικά, οπτικά, οσμητικά και ακουστικά ερεθίσματα. Έτσι, τα παιδιά εξερευνούν όλες τις αισθήσεις του και μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο.

Οι δραστηριότητες ανοιχτού τύπου, που προτείνονται,προτρέπουν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα υλικά όπως θέλουν. Με αυτόν τον τρόπο προωθούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της φαντασίας και της δημιουργικότητας και της λήψης αποφάσεων και της ανεξαρτησίας.

Εκτός από τις δραστηριότητες που προτείνονται για κάθε ηλικία, μπορείτε να δοκιμάζετε και δραστηριότητες της προηγούμενης ηλικιακής ομάδας.

Δραστηριότητες για παιδιά ανά ηλικία

Ανακαλύψτε τις προτεινόμενες δραστηριότητες για μωρά και παιδιά ανά ηλικία:

Η δουλειά του παιδιού είναι το παιχνίδι.

maria montessori